30ºra kokatzeko falka

30ºra kokatzeko falka

Oroitze-efektua duen apar biskoelastikoan egina da, eta bereziki gomendatua dago errainaldean (sakroan) eta trokanterrean presioaren eraginez sor daitezkeen ultzerak tratatzeko, edo horiei aurre egiteko.