Fontana 3 funtzio 1-ean oinak garbitzeko gailu funtzioanitza

“Fontana” 3 funtzio 1-ean oinak garbitzeko gailu funtzioanitza

ÍSOLAren ezaugarri berak ditu, eta bi zurda motarekin: gogorragoak edota bigunako eta goxoagoekin.

Erdian apar-harrizko (piedra pomez) pieza bat darama.